headline »

26.3.2023 – 8:42 | 61 zobrazení

Na první letošní brigádě se udělal velký kus práce. Holky rozhrnuly antuku a makadan v infieldu a na warnink tracku a zahájily bitvu s plevelem. Kluci se dali do betonování obrubníků u back stopů. Práce …

Zobrazit celý příspěvek »
wayne’s world

novinky, historky a skazky o účkách, dřevácích a Kamenech.

slowpitch

tě pobaví i vyřídí. Hra pro týpky a borkyně.

Baseball muži

královská pálkovací hra pro chlapy a kluky.

Fastpitch ženy

neboli softball v dámském provedení. Jednou bude.

mládež

aneb přípravka. To nejcennější co máme.

Home » klepy, wayne's world

Info z valné hromady 13.1.2022

Vložil dne 18.1.2022 – 8:13Žádný komentář | 62 zobrazení

Ve čtvrtek 13.1.2022 proběhla volební valná hromada. Do vedení klubu byli zvoleni stávající členové výkonného výboru: Wayne, Lin a Romále.

13.1.2022 | Salonek v Penzionu Fajn

19:00 přítomni Mroviec R., Rambousek T., Rambousková L., Pavlák L., Vařeka J., Rambousková A., Rambousek D. Je zahájena schůze. Rambousek T. přivítal přítomné, následně konstatoval že není přítomna nadpoloviční většina z 32 delegátů. Je vyhlášena čekací pauza 5 minut.

19:05 Nikdo další nedorazil. Přítomno je 5 členů s hlasovacím právem. Pro schválení usnesení jsou třeba 3 hlasy pro.

Zapisovatelem je navržen a zvolen T. Rambousek – pro 5
Ověřovatelem zápisu je navržen a zvolen Vařeka J. – pro 5

Je schválen program schůze – pro 5
1. Prezentace činnosti 2020, 2021
2. Plán činnosti 2022
3. Prezentace hospodaření 2020, 2021
4. Plán hospodaření 2022
5. Výstavba hřiště – info
6. Volba členů výkonného výboru
7. Pojištění hřiště
8. Diskuze

19:12 přišel Josef Držka

1. Prezentace činnosti 2020, 2021
T. Rambousek zhodnotil především zvládnutí období lockdownu a omezení sportu. Zmíněny byly akce T-golf, Desetiboj, Běhatlon, soustředění na běžkách 2021, kondiční stezky a venkovní tréninky za umělého osvětlení. Sportovní úspěchy: 2x Mistři ČR slowpitch, 2x Mistři ČSL, vítěství na Slowpitch Super Cup 2021, účast ročníků 2012 a 2013 na ČBP a MČR.

2. Plán činnosti 2022
Oblastní baseballové soutěže U7, U8, U9, U11 a muži
MČR U9, Slowpitch
ČBP U8, U9, U10
First Cup U8
Super Cup U10
ČSL
Softball liga žákyň

3. Prezentace hospodaření 2020, 2021

T. Rambousek okomentoval zvýšené výdaje na služby a investice (hřiště).

4. Plán hospodaření 2022
Předpokládá se vyrovnaný rozpočet. Výdaje budou dle výše příjmů. Aktuálně neznáme výši dotací z NSA a města Pardubic při rozpočtovém provizoriu. Priority na výdajové straně: zabezpečení sportovní činnosti dětí, odměny, investice do hřiště.

5. Výstavba hřiště – info
T. Rambousek prezentoval aktuální stav a vývoj výstavby nového hřiště. Zatím investováno z rozpočtu klubu cca 370 000 Kč. K nahlédnutí byly technické výkresy areálu a staveb.

6. Volba členů výkonného výboru
Navrženo a zvoleno bylo stávající vedení klubu – 5 pro
T. Rambousek – předseda
R. Mroviec – tajemník
L. Rambousková – pokladník

O práci v kontrolní komisi neměl zájem nikdo.

7. Pojištění hřiště
T. Rambousek informoval o probíhají poptávce pojištění hřiště. Nutno správně nastavit parametry pojistky. Cena je přijatelná (jednotky tisíců Kč)

8. Diskuze
Přítomní diskutovali a pořádaní plesu. Závěr: Chceme tančit.

T. Rambousek poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ve 21:05 hodin ukončil.

Zápis z valné hromady je k dispozici k nahlédnutí v sídle klubu: Olšová 354, Pardubice

Zanechat komentář

Držte se tématu. Žádný spam. Díky!!!

Máme povoleny avatáry (obrázek, který Vás reprezentuje). Chcete-li získat svého vlastního celosvětového avatára, zaregistrujte se na Gravatar.