Home » ASL – pravidla 2024

ASL – pravidla 2024

Amatérská sloWWpitchová liga
Info & Pravidla

Změny jsou psané kurzívou.

ASL je otevřená slowpitchová soutěž určená především pro amatérské a rekreační hráče. V roce 2024 se budou hrát tři výkonnostní divize ASL1 (vyšší), ASL2 (nižší) a ASL3 (nepostupová rozvojová soutěž). Divize ASL1 a ASL2 mají 4 turnaje, z toho jeden turnaj (SQUAT) je pro obě soutěže společný.

SQUAT – postupový klíč
Maximální počet účastníků je 14.
Pokud bude více zájemců než 14, pak mají právo účasti na Squatu
A) všechny týmy ASL1, které se zúčastnily a dokončily turnaje MH a Koněpůlky
B) nejlepších 6 týmů ASL, které se zúčastnily a dokončily turnaje MH2 a Koněpůlky 2
C) při nevyužití 8 míst pro ASL1 a 6 místo pro ASL, může pořadatel udělit divokou kartu.

ASL1 je uzavřená soutěž o osmi týmech. Účast na jednodenních turnajích je povinná. V případě neúčasti na některém z turnajů bude tým přeřazen do ASL2.
ASL2 je otevřená soutěž, týmy se mohou účastnit libovolného počtu turnajů.
ASL3 je otevřená nepostupová rozvojová soutěž pro začínající týmy. Účast v soutěži je možná po dohodě s pořadatelem. Účastnit se mohou týmy, které zároveň hrají ASL2.

Nejlepší 3 týmy ASL1 a ASL2 obdrží trofeje a medaile. Tři nejlepší týmy jednotlivých turnajů ASL1 a ASL2 obdrží trofeje. O přijetí, nepřijetí či vyloučení týmu z ligy / turnaje rozhoduje pořadatel. Proti rozhodnutí se nelze odvolat.

Vítěz ASL2 2024 má právo postupu do ASL1 2025. (může, ale nemusí)
Druhý tým ASL2 2024 má právo postupu do ASL1 2025 v případě že
A) na Squatu se umístil lépe než sedmý tým ASL1 2024
B) vítěz ASL2 2024 odmítne postup do ASL1 2025, v takovém případě sestupuje osmý tým ASL1 2024, tým na sedmém místě ASL1 nesestupuje.

Z ASL1 sestupuje tým na osmém místě. V případě, že první a druhý tým ASL2 nemají zájem o postup do ASL1, osmý tým ASL1 nesestupuje.

Sedmý tým ASL1 sestupuje v případě, že druhý tým ASL2 chce postoupit do ASL1 a má lepší umístění na Squatu.

pořadatel: Waynes Pardubice
web: www.waynes.cz

Turnaje
27.4.2024 | Malá Hosana | Pardubice
28.4.2024 | Malá Hosana 2 | Pardubice
25.5.2024 | Koněpůlky | Pardubice
26.5.2024 | Koněpůlky 2 | Pardubice
27.-28.7.2024 | Independent Squat Tournament | Nepoměřice
12.10.2024 | Svařák | Pardubice
13.10.2024 | Svařák 2 | Pardubice

Přihlášky a dotazy u vedoucího soutěže
Tomáš Rambousek, 608 422 351, mail

Platba startovného
číslo účtu: 2900317301 / 2010
zpráva pro příjemce: název turnaje + název týmu

Startovné
2500 Kč Malá Hosana, Koněpůlky a Svařák
3000 Kč Independent Squat
Fakturu zašleme, stačí poslat fakturační údaje.
Při odhlášení méně než 30 dní před začátkem turnaje startovné nevracíme.

Splatnost
31.3.2024 | Malá Hosana, Malá Hosana 2
30.4.2024 | Koněpůlky, Koněpůlky 2
30.6.2024 | Squat
31.8.2024 | Svařák, Svařák 2

Pořadí v základní skupině rozhoduje
1) počet bodů ze všech zápasů (vítězství 2, remíza 1, prohra 0, skreč 0)
2) počet bodů ze vzájemných zápasů
3) menší počet obdržených doběhů (runs) proti ze vzájemných zápasů
– v případě zachovávající se rovnosti více týmů rozhoduje opět vzájemný zápas a
výpočet se vrací zpět do kroku 2
4) menší počet obdržených doběhů (runs) proti ze všech zápasů
– v případě zachovávající se rovnosti více týmů rozhoduje opět vzájemný zápas a
výpočet se vrací zpět do kroku 2
5) los

Body do ligy
Na turnaji si poslední tým připíše 3 body do ligové tabulky. Předposlední tým 4 body atd. Vítěz turnaje si připíše ještě 1 bonusový bod. Pokud týmy skončí společně např. na 5-7 místě, potom všem takovým týmů jsou přiznány body za lepší umístění, tedy jako by v našem případě všichni skončili na 5. místě.

Profíci
Každý z týmů může mít aktuálně v sestavě 4 “profíky”. Za profi hráče je považován hráč starší 18 let, který v posledních pěti letech (2020-2024) hrál
A) širší reprezentace ČR dospělých slowpitch, softball, baseball
B) české soutěže dospělých: extraliga, druhá liga softball a extraliga, druhá liga baseball
Registrace se dají ověřit na www.baseball.cz a www.softball.cz. V případě, že si nejste ohledně profíků jistí, obraťte se na vedoucího soutěže (Tomáš Rambousek, 608 422 351, mail). Žádáme týmy o fair play. Díky.
Za porušení pravidla o maximálním počtu profíků je skreč.

Poznámka k pravidlu: Hráč Barons Wroclaw je považován za profíka pouze v případě, že hraje některou z českých soutěží dle bodu B. Účast v polských soutěžích nemá na status profíka vliv. Případní další zahraniční účastníci budou řešeni ad hoc.

Půjčování hráčů je turnajích ASL1 a ASL2 povoleno při dodržení těchto pravidel
A) půjčování profíků je zakázáno jak v rámci turnaje, tak v rámci hracího víkendu
Výklad pravidla: Profík může hrát buď MH nebo MH2, Koněpůlky nebo Koněpůlky 2, Svařák nebo Svařák 2 a na Squatu může hrát pouze za jeden tým

B) maximální počet půjčených hráčů je 4
C) půjčení hráči musí být v pálkařském pořadí až po vlastních hráčích
D) v poli mohou hrát půjčení hráči C nebo OF (bez dalších podmínek)

Půjčování hráčů z ASL1 do ALS2 a obráceně v rámci hracího víkendu je povoleno při dodržený těchto pravidel
A) půjčování profíků je zakázáno
B) maximální počet půjčených hráčů je 4
C) půjčení hráči musí být v pálkařském pořadí až po vlastních hráčích
D) v poli mohou hrát půjčení hráči C nebo OF (bez dalších podmínek)

Výklad pravidla: Pokud neprofík Franta chce hrát v neděli za svůj domovský tým ASL2 bez výše uvedených omezení (tedy kdekoliv v poli a kdekoliv na pálce) a zároveň v sobotu bude jako půjčený hráč hrát ASL1, potom v sobotu musí hrát pouze C/OF a v line upu je na konci.

V případě, že Franta v sobotu přeci jen bude hrát na postech 1, 3-6 a v line upu bude výš než umožňují pravidla B & C, pak se z Franty stal regulérní hráč ASL1 a pro nedělní turnaj ASL2 bude považován za půjčeného hráče a řídí se pravidly B, C, D. Takže Franto bacha.

Půjčování hráčů v ASL3 je roce v 2024 povoleno. Zákaz půjčovní profíků platí i pro ASL3.

Za porušení pravidla o půjčování hráčů je skreč.

Hřiště
Hrát se bude na baseballovém a slowpitchovém hřišti Na Pašti v Pardubicích.
Na Squatu budou na fotbaláku vytyčena dvě hřiště. Vnější pole budou tvořit průnik, což jistě podtrhne společenskou stránku turnaje. Bude třeba se v OFu navzájem jistit a případně se varovat před extra dlouhými odpaly.

Míče
Muži pálí 12“, ženy pálí 11“

BB – za čtyři špatné nadhozy je pálkaři přiznána jedna meta

Územní pravidla
Pokud míč po odpalu (i s tečí polaře) opustí hřiště, jsou pálkaři i všem běžcům přiznány dvě mety od okamžiku odpalu.
Pokud se míče ve společném vnějším poli dotkne hráč z druhé skupiny, potom je pálkaři i všem běžcům přiznána jedna meta od okamžiku odpalu.
Pokud je míč ze hřiště polařem vyhozen úmyslně, potom je pálkaři i všem běžcům přiznám homerun.

Pálky
Z bezpečnostních důvodů jsou povoleny pouze hliníkové pálky s platnou certifikací pro ASL. Povolené pálky budou označeny samolepkou ASL.
Důsledky použití nepovolené pálky:
Pálkař je aut, míč je mrtvý, běžci se vrací na původní mety nebo si tým v obraně zvolí ponechat výsledek rozehry.

Spikes
Boty s kovovými hroty nejsou povoleny.

Dresy
Tým musí mít alespoň stejná trika a čísly (min 15 cm výšla).

Ženy v týmu
Minimální počet žen v sestavě je 3. Výklad: po celé utkání musí hrát alespoň 3 ženy v poli i na pálce.

Hra v poli
Počet hráčů v poli je minimálně 8, maximálně 10. Minimální počet žen v poli je 3.
Hráči mladší 15 let mohou hrát OF nebo kečra.

Hra na pálce
Počet hráčů na pálce je minimálně 8, maximálně 12 (2x extra pálkař). Minimální počet žen na pálce je 3. Pálkařské pořadí se musí dodržovat po celé utkání.
Na začátku pálkařského pořadí (prvních 6 pálkařů) se musí střídat muži a ženy.
Čtvrtá a další žena/ženy mohou být v pálkařském pořadí kdekoliv.
Pokud máte půjčeného pálkaře, bude v line upu až po všech vlastních pálkařích.
Pokud máte půjčenou pálkařku, bude v line upu až po všech vlastních pálkařkách.
8 pálkařů = 2 technické auty
9 pálkařů = 1 technický aut
10-12 pálkařů = bez technických autů

Helmy
Všichni hráči musí používat helmy, platí pro pálkaře, běžce.
Hráči mladší 16 let musí používat helmu s mřížkou, platí pro pálkaře, běžce, kauče.
Maska pro nadhazovače je doporučená.

Spodní věková hranice je 13 let
ASL mohou hrát hráči po dovršení 13 let.

Délka utkání
Dle rozpisu turnaje, obvykle se hraje 40 minut + dohrávka.
Remíza v základní skupině platí. (vítězství 2 body, remíza 1, prohra 0, skreč 0)
V play off se při remíze hraje tie-break s běžcem na druhé metě.

Kouření během utkání je zakázáno